Мисия

Фондация "Веселин Топалов" бе създадена през 2016 г. от гросмайстор Веселин Топалов с основни цели:
Популяризиране на шахмата сред децата:

 
  • шах в училище

  • шах в образованието

Подпомагане на развитието на млади таланти в областта на шахмата и други спортове.

Организиране на национални и международни фестивали и състезания между надарени деца и младежи и популяризиране на таланта им. Организиране на шахматни събития свързани с подкрепата на деца в неравностойно положение и бежанци,
Организиране на срещи с медии, издателска дейност с благотворителна насоченост.
Популяризиране на шахмата, чрез провеждане на благотворителни мероприятия в по-слабо населени и по-слабо развити региони.

 
Новини