Благотворителни сеанси във Велико Търново и Габрово на 5 март

Благотворителни сеанси във Велико Търново и Габрово на 5 март
01 март 2017
На 5 март фондация "Веселин Топалов" организира 2 големи благотворителни сеанса за деца от гросмайстор Веселин Топалов в големите областни градове Велико Търново и Габрово.